Co by se stalo, kdyby se Gutenberg nikdy nedozvěděl, jak vynalézt knihtisk?

Alternativní historie se často zabývá otázkou, jakým směrem by se svět vyvíjel, pokud by se v minulosti staly jiné události. Jednou z klíčových osobností, která změnila celosvětově komunikaci, byl Johannes Gutenberg se svým vynálezem knihtisku. Co by se ale stalo, kdyby Gutenberg nikdy nedozvěděl, jak knihtisk vynalézt?

Zpomalování šíření informací

Jedním z prvních dopadů by bylo zpomalování šíření informací. Před Gutenbergovým knihtiskem byly knihy vyráběny ručně a v malém množství, což z nich dělalo vzácné a drahé předměty. Kniha byla převážně v držení církve a vyšších vrstev, kteří si informace střežili.

Omezený přístup k vzdělání

S nedostatkem knihtisku by byl také omezený přístup k vzdělání. Tiskem se informace rozšířily na široké masy a umožnily lidem, kteří nemohli studovat na univerzitách, dostat se k vzdělání. Alternativní scénář by znamenal, že by se vzdělání stále drželo v rukou jen několika málo osob, což by mělo vliv na sociální nerovnosti a hospodářský vývoj zemí.

Změna kulturního vývoje

Kulturní vývoj by se také mohl v alternativním scénáři vyvíjet jiným směrem. Knihtisk umožnil šířit kulturní díla a myšlenky mezi lidmi a také přispěl k jejich zachování pro další generace. Bez knihtisku by knihy zůstaly majetkem jen několika málo vybraných a kdo ví, zda by se dochovala některá z děl, která jsou nám dnes důležitá.

Vliv na technologický rozvoj

Gutenbergův knihtisk schválně ani nebyl využit jako technologie pokroku. Kdo ví, jakým způsobem a časově posunut byl technologický rozvoj v alternativním scénáři. Knihtisk totiž přinesl novou ekonomiku, nové možnosti ve vzdělávání, umožnil přenos informací a vytvořil základ pro další vynálezy, které by bez něj nemusely vůbec vzniknout.

Instaurování různých typů tisku

Gutenbergův knihtisk zpomalil nejen výrobu knih, ale také výrobu ostatních tiskovin. Alternativním scénářem by mohl být instaurování modernějších typů tisku výrobou tiskových forem, které by používaly symetrickou tiskovou formu a vytvářely materiál, na kterém by předem vytvořený text mohl být potisknut.

Přejít nahoru