Co by se stalo, kdyby Amerika zůstala britskou kolonií?

V dnešní alternativní historii si představíme situaci, ve které se Amerika nikdy nestala nezávislou republikou, ale zůstala britskou kolonií a dodnes je součástí Britského impéria.

Americká revoluce a její potlačení

V roce 1776 se v Americe vypukla revoluce, která nakonec vedla k vyhlášení nezávislosti Spojených států. V našem alternativním scénáři však britská armáda silně potlačí povstání a obnoví kontrolu nad koloniemi. Vůdci revoluce jsou popraveni a Amerika zůstává pod britskou nadvládou.

Politický vývoj v Americi

Po potlačení revoluce začíná Británie budovat silnou centrální vládu v Americe a rozvíjet kolonie podle svých potřeb. Američané jsou omezeni ve svých politických a ekonomických právech a jejich protesty jsou tvrdě potlačovány. Vzniká silná centrální moc, která ovládá všechny aspekty života v Americe.

Ekonomické dopady

Jelikož Amerika zůstala součástí Britského impéria, nemá možnost rozvíjet vlastní průmysl a obchod. Kolonie jsou využívány pouze jako zdroj surovin pro britskou ekonomiku a nedostávají žádnou kompenzaci za svou práci. Američané žijí ve chvíli stagnace a chudoby, zatímco Británie prosperuje díky zdrojům z Ameriky.

Kulturální dopady

Pod britskou vládou zůstává Amerika odříznuta od zbytku světa a její kultura se vyvíjí v jiném směru. Američané jsou silně ovlivněni britskou tradicí a životním stylem, což má výrazný dopad na jejich společnost a hodnoty.

Otázky a odpovědi

Co by se změnilo ve světové historii, kdyby Amerika zůstala britskou kolonií?
Amerika by se stala technologicky a ekonomicky zaostalejší, jelikož by neměla možnost rozvíjet vlastní průmysl a obchod.
Jak by se vyvíjel vztah mezi Amerikou a Británií v průběhu 19. a 20. století?
Přestože by Amerika zůstala pod britskou nadvládou, mohlo by dojít k postupnému oslabení britského impéria a růstu americké dominance ve světové politice.

Přejít nahoru