Co by se stalo, kdyby Amerika prohrála Válku za nezávislost?

V dnešní alternativní historii se zaměříme na jednu z nejdůležitějších událostí americké historie – Válku za nezávislost. Co by se stalo, kdyby Amerika v boji s Britskou říší prohrála? Jak by to ovlivnilo celosvětové dějiny a jak by vypadal svět dnes?

Vyhlídky pro Britskou říši

V případě porážky Ameriky by se Britská říše stala ještě silnější a rozsáhlejší imperiální mocností. To by mohlo změnit rovnováhu sil ve světě a ovlivnit průběh mnoha budoucích konfliktů. Británie by mohla být ještě agresivnější v expanzi do dalších částí světa a mohla by být ještě dominantnější ve světové politice.

Osud Ameriky bez nezávislosti

Amerika by zůstala pod britskou nadvládou a pravděpodobně by se nikdy nestala tak mocnou zemí, jakou známe dnes. Mohlo by to mít zásadní dopady na celé americké dějiny a celkový vývoj Spojených států. Možná by Amerika byla stále kolonií a nezávislost by se nikdy nepodařilo dosáhnout.

Vliv na světové události

Porážka Ameriky ve Válce za nezávislost by mohla změnit průběh mnoha budoucích událostí a konfliktů. Například občanská válka v USA by se nikdy nemusela odehrát a celé dějiny Severoamerického kontinentu by vypadaly úplně jinak. Britská říše by mohla ovlivnit i průběh první a druhé světové války a ve světové politice by se mohly prosazovat úplně jiné hodnoty a zájmy.

Co by se stalo s původními obyvateli Ameriky? Jak by se změnila demografie a kulturní rozmanitost USA? Jak by probíhala industrializace a urbanizace země bez vlastní suverenity?

Přejít nahoru