Alternativní historie: Co kdyby nebyly objeveny Americké kontinenty?

Co kdyby Kryštof Kolumbus nikdy nenarazil na Ameriku a Evropané se o existenci tohoto kontinentu nedozvěděli? Jak by se historie světa vyvinula v takovém případě?

Americké kontinenty jako neobjevené území

Pokud by Evropané neměli o existenci Ameriky ani ponětí, prvním kontaktem s obyvateli Nového světa by mohla být až expedice Ferdinanda Magalhãese, která obeplula svět v letech 1519 až 1522. Vzhledem k tomu, že by Americké kontinenty nebyly kolonizovány a kultury starousedlíků by nemusely být narušeny evropským vlivem, mohly by být tyto civilizace dnes ve světovém povědomí daleko známější.

Vliv na světovou ekonomiku a politiku

Bez Amerických kontinentů by Evropané byli nuceni hledat v jiných částech světa nové obchodní cesty a zdroje bohatství. Možná by se jim podařilo objevit nové zdroje, které by jim umožnily udržet své bohatství a prosperitu. Na politiku by tento fakt měl rovněž výrazný dopad – bez kolonií v Americe by se evropské státy nezřídka utkávaly o území a vliv jinde ve světě.

Nikdy by nevzniklo Spojené státy americké

S nemožností vytvořit Spojené státy americké, by se celá historie moderních válek a politiky velkou měrou změnila. Zřejmě by nebyla ani francouzská revoluce a nepočítali bychom s existencí demokratických republik jako jsou Kanada, Brazílie nebo Austrálie. Takovéto prvky historie bychom možná po celém světě vůbec neznali.

Tichomořský oceán a jeho objevitelé

Vzhledem k tomu, že by Americké kontinenty nebyly objeveny, nebyli by také nikdy prozkoumány pacifické ostrovy a Tichomoří. To by mohlo znamenat, že by Tichomoří zůstalo neprozkoumané ještě do pozdních časů. Možná by také nevznikla taková historie, která je propojena s objeviteli Tichomoří jako byli James Cook nebo Morisonus.

Alternativní historie je fascinující myšlenkový experiment a v každém případě by se svět vyvinul zcela jiným směrem. Jaké důsledky by však toto omezení pro kolonizaci světa mělo, nemůžeme již dnes přesně vědět.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru