Alternativní historie: Co by se stalo, kdyby Nikola Tesla zůstal v Evropě?

O svých objevech a vynálezech mluvil jako o daru pro lidstvo, ale nakonec se stal úplně opačným. Byl připraven dát své poznatky do služeb všem lidem, ale musel si prodat patent na svůj vynález elektrického proudu za malou částku a paradoxně tak v následujících letech upadl do zapomnění. Pokud se však podíváme na alternativní historii, pak by výsledek nyní mohl být úplně odlišný.

Emigrace do Ameriky

Pokud by se Nikola Tesla rozhodl neemigrovat do Spojených států, ale zůstat v Evropě, pravděpodobně by se nedostalo na jeho objevy a vynálezy tolik pozornosti. V USA měl přístup k velkým zdrojům financí a kontakty v oboru, díky kterým se mu podařilo rozvinout své myšlenky do praxe. V Evropě by se musel obejít s menšími prostředky a mnohem větší konkurencí.

Vliv na elektrotechniku

Nikola Tesla byl nejen vynálezcem, ale také vědcem a filosofem. Jeho myšlenky se dotýkaly širokého spektra oborů, nikoliv pouze elektrotechniky. Zůstaneme-li však u tématu elektrotechniky, lze předpokládat, že jeho vynálezy by se staly součástí evropských průmyslových odvětví a mohly by výrazně ovlivnit směřování této oblasti v dalších desetiletích.

Konkurence s Edisonem

Je možné, že by se vůbec neobjevil pojem “válka proudů”, protože by Tesla a Edison soutěžili pouze na evropském trhu. Oba vynálezci měli velmi rozdílný přístup k práci s elektřinou – zatímco Edison se zaměřoval na stejnosměrný proud, Tesla rozvíjel střídavý proud. Pokud by mezi nimi došlo k rozhodnějšímu konfliktu, mohla by být elektrotechnika v médiích zcela jiným tématem, než jak je tomu dnes.

Světové války

I když se zdá, že vynálezy a objevy jednoho člověka by nemohly mít tak dalekosáhlé důsledky, ve skutečnosti by mohlo jít zcela opačně. Například Tesla měl k dispozici řadu vynálezů, které by byly v obranném průmyslu využity. Pokud by se v první světové válce ukázalo, že jeho vynálezy značně převýší možnosti protivníka, mohlo by to ovlivnit celkový průběh války a změnit tak dějiny.

Otázky a odpovědi

Proč byl Tesla opomíjen v Evropě?

V Evropě bylo méně finančních zdrojů na vědecký výzkum, jelikož podpora pro takovou činnost musela pocházet z privátních zdrojů. Proto byli nejvíce úspěšní vynálezci a vědci zpravidla spojeni s velkými korporacemi, které se pochopitelně soustředily na zisk.

Jaký konkurent byl Edison pro Teslu?

Edison byl v určitou dobu Teslovým zaměstnavatelem a ten mu dokonce nabídnul spolupráci na svém projektu využití stejnosměrného proudu. V průběhu času se však ukázalo, že oba muži mají velmi rozdílné názory na elektřinu a spolupráce byla ukončena. Následovala “válka proudů”, tj. rivalita mezi Edisonovým stejnosměrným proudem a Teslovým střídavým proudem, kterou nakonec Teslova strana vyhrála.

Mohla mít konfliktní situace mezi Edisonem a Teslou větší dopad?

Pokud by se Edison a Tesla setkali v Evropě, mohlo by dojít k velké soutěži, ale také k lepšímu porozumění a sdílení nápadů. A pokud by konkurence vyvolala ještě větší kreativitu u obou mužů, mohli bychom si užívat ještě větších vynálezů a inovací než dnes.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru