Technologie mění města v chytrá města – smart cities

V posledních letech je stále častěji skloňován koncept tzv. chytrých měst (smart cities). Jde o města, která aktivně využívají moderní technologie ke zlepšení života obyvatel a celkovému zefektivnění fungování města.

Jednou z oblastí, kde se technologie v chytrých městech hojně uplatňují, je chytré veřejné osvětlení. Lampy jsou zde propojeny se senzory a lze je centrálně monitorovat i ovládat. Díky tomu se dá nastavit jejich svítivost tak, aby odpovídala aktuálnímu provozu a potřebám. Tím se dosahuje výrazných úspor energie. Zároveň mohou sloužit lampy veřejného osvětlení jako wifi hotspoty, nabíječky elektromobilů či uzlům pro sběr nejrůznějších dat.

Dalším příkladem jsou systémy pro vzdálený odečet vodoměrů. Namísto manuálních kontrol putují data skrze modul vzdáleného odpočtu vodoměrů přímo online do centrálního systému. Díky tomu lze včas odhalit případné úniky vody a zároveň optimalizovat celkovou spotřebu. Fyzické kontroly vodoměrů tímto odpadávají.

Chytrá řešení nachází uplatnění i při nakládání s odpady. Moderní odpadkové koše jsou vybaveny senzory naplněnosti a dokáží samy indikovat, kdy je potřeba vývoz odpadu. Svoz se tak provádí jen v okamžiku skutečné potřeby, nikoliv např. v pevně daných intervalech. I to přináší značné úspory nákladů.

Zapomenout nelze ani na oblast parkování. Chytré parkovací systémy dokáží navigovat řidiče přímo na volná parkovací místa a umožňují také rezervaci míst předem. Platby pak probíhají prostřednictvím mobilních aplikací. To vše zlepšuje komfort pro řidiče.

Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že využití moderních technologií ve městech má řadu konkrétních přínosů. Ať už se jedná o úspory, vyšší komfort obyvatel nebo efektivnější provoz města. Prvky konceptu chytrých měst proto najdeme v Singapuru stejně jako v Praze. Trend smart cities bude nepochybně v následujících letech dále sílit.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru