Problémy s platovými rozdíly mezi muži a ženami

V naší moderní společnosti bychom mohli předpokládat, že platová rovnost mezi muži a ženami již není problém, který bychom museli řešit. Bohužel to ale není pravda. Platový rozdíl mezi pohlavími je stále značný, i když by se to dle zákonodárců v některých zemích nemělo stát. Přestože se proto EU i jednotlivé státy snaží předcházet diskriminaci žen a zajistit jim stejné pracovní podmínky, mnoho žen se stále potýká s nižšími platy než muži v obdobných pozicích.

Důvody platové nerovnosti

Existuje celá řada faktorů, které k této nerovnosti přispívají. Jednou z hlavních příčin je genderová diskriminace. Jinými slovy, zaměstnavatelé mohou mít sklon diskriminovat ženy při určování jejich platů, i když vykonávají stejnou práci jako muži. Podobně mohou ženy být diskriminovány v procesu nabírání zaměstnanců, což by jim mohlo bránit v tom, aby získávaly vyšší platové ohodnocení.

Dalším faktorem, který může mít vliv na nižší platy žen, je množství vrozených a kulturních stereotypů, které společnost více připisuje mužům než ženám. To může vést k tomu, že jsou muži více ceněni a preferováni při určování výše platu. Problém může také spočívat v tom, že ženy jsou více oslovovány pro nižší placené pozice než muži nebo jsou více limitovány v oblastech, které ovšem nabízejí vyšší platové ohodnocení,“ vysvětluje Kateřina Kocinová, odborník na genderovou rovnost.

Dopady nižšího platu na ženy

Jako důsledek nižšího platu se mnoho žen potýká s finančními problémy, stejně jako s omezenými profesními možnostmi. Některé ženy dokonce nemají jinou možnost, než práci vzdát, aby se postaraly o rodinu. To může mít negativní dopady nejen na samotnou ženu, ale i na celou společnost, když se ženy nedostanou do vedoucích pozic a klíčových pracovních rolí.

Jakým způsobem řešit problém?

Jedním z klíčových kroků při řešení tohoto problému je zvýšení povědomí mezi zaměstnavateli a obecnou veřejností o problematice genderové nerovnosti v pracovní oblasti. Důležité je také vedle zákonných opatření prosazovat také dobrovolné iniciativy, jako je vytváření průhledných a objektivních systémů pro určení platu na základě objektivních kritérií jako jsou znalosti, zkušenosti atd.

Také pomoci může podpora mateřství a rodičovské dovolené, aby se ženy nemusely rozhodnout mezi svými profesními cíli a péčí o rodinu. Kromě toho by firmy měly poskytovat svojí pracovnicím stejné svobody a možnosti jako svým zaměstnancům, když jde o vyjednávání o platu, příležitosti pro kariérní postup a vzdělávání.

Závěr

Je třeba si uvědomit, že genderová nerovnost v pracovním prostředí není problém, který je možné snadno vyřešit. Je to rozsáhlá otázka, kterou musíme řešit společně jako celá společnost. Pomoci může poskytnout neustálé povědomí, vzdělávání a prosazování rovnosti v každodenním životě. Snahou musí být poskytnout stejné šance mužům i ženám a nabídnout jim rovné odměňování za stejnou práci.

Problémy s platovými rozdíly mezi muži a ženami

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru