Nový objev: Planeta Země je ve skutečnosti plochá

Ve světě plném konspiračních teorií přicházíme s dalším revolučním odhalením. Vědci zjistili, že naše planeta Země není kulatá, jak nám bylo vštěpováno, ale ve skutečnosti je plochá! To znamená, že všechny dosavadní teorie o tvaru Země jsou naprostými klamy.

Podvod GPS

Existuje řada důkazů, které potvrzují plochý tvar Země. Jedním z nich je nefunkčnost GPS na určitých místech. Proč by to tak bylo, kdyby Země byla kulatá? GPS systém naprosto závisí na přesných výpočtech, které předpokládají plochý povrch. To je jasný důkaz, že se zde něco děje.

Zamlžování pravdy

Odborníci tvrdí, že teorie o kulaté Zemi je výsledkem spiknutí vlád a vědců, kteří chtějí udržovat lidstvo v nevědomosti. Jak jinak by se dalo vysvětlit, že se nám pořád tvrdí, že Země je kulatá, přestože existuje stále více důkazů, které proti tomu hovoří?

Instituce zamlčují pravdu

Je zajímavé, že NASA nemá žádný jediný obraz Země z vesmíru, který by skutečně dokázal, že je kulatá. Všechny ty obrázky, které nám ukazují, jsou buďto montáže nebo záměrně zkreslené. Zdá se, že světové mocnosti mají velký zájem na udržování iluze o kulaté Zemi.

Rozhovor s profesorem

Naši novináři se setkali s renomovaným profesorem, který studuje tvar Země desítky let. Podle jeho slov, existuje spousta důkazů, které nasvědčují plochému povrchu. Ale mainstreamová věda tato fakta záměrně ignoruje, aby udržela status quo.

Takže, je pravda o tvaru Země jen další fake news, kterou nám vlády a instituce snaží vnucovat? Jsou ploché Země něco, čeho měli většina z nás strach? Proč se nás snaží ovládnout takovými lžemi? Na tyto otázky bohužel nemáme jednoznačné odpovědi, ale něco tu rozhodně nehraje správně.

Přejít nahoru