Násilí v rodinách v době pandemie se zvyšuje

V době pandemie se lidé ocitají více v uzavřeném prostoru s rodinou a partnerem. To ale bohužel znamená také zvýšenou možnost domácího násilí vůči nejzranitelnějším členům rodiny.

Podpora obětí násilí

Organizace věnující se obětem násilí v rodinách zaznamenala nárůst počtu hlasů dotazujících se na pomoc. Hlavním důvodem pro to, že mnoho obětí se neodhodlává kontaktovat pomoc, je obava z odvet. Bojí se toho, že zhorší situaci a ublíží jim ještě víc. Organizace proto poskytují anonymní a bezpečné způsoby kontaktu, jako jsou například online chaty nebo zvláštní telefony.

Dopady na psychické zdraví

Násilí v rodinách může mít dlouhodobé dopady na psychické a fyzické zdraví obětí. Děti jsou často nejzranitelnějšími členy rodiny, kteří prožívají rozpad rodiny, strach a úzkost. V dospělosti tento zážitek může vést k závažným psychickým problémům.

Prevence a vzdělávání

Vzdělávání dětí a mládeže o přijatelném chování a o právech každé osoby v rodině může pomoci předcházet násilí. Prevence je tedy klíčová a může být podpořena osvětou a vzděláváním jak dětí, tak dospělých.

Právní důsledky

Domácí násilí není tolerováno, a pokud se stane, jsou připraveny právní důsledky. V České republice existují právní normy trestající domácí násilí. Pokud bude člověk obviněn z domácího násilí, může mu být uložen trest a může být i vězněn. Je důležité si uvědomit, že násilí vůči člověku v rodině není tajemství, ale místo pro pomoc. S pomocí profesionálů se mohou všechny členové rodiny cítit bezpečněji a vytvořit zdravou rodinnou atmosféru.

Co dělat, aby nevznikalo domácí násilí?

Prvním krokem by mělo být vzdělávání a osvěta o přijatelném chování v rodině. Důraz by měl být kladen na to, že každý člověk má právo na bezpečí a násilí být tolerováno nemůže. Pokud se v nějaké rodině vyskytují problémy, měla by být poskytnuta podpora, ať už v podobě konzultace sociálního pracovníka, psychologa, nebo právníka. Pokud má někdo obavy o svou bezpečnost nebo o bezpečnost někoho z jeho okolí, je důležité to řešit co nejdříve a nebojácně kontaktovat profesionály.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru