Účetnictví pro začátečníky

Základní pojmy

Účetnictví je oblast podnikové ekonomiky, která se zabývá zaznamenáváním hospodářských událostí v podniku. Výsledkem účetnictví je finanční výkaz, který ukazuje hospodaření podniku za určité období.

Mezi základní pojmy účetnictví patří účetní jednotky, které jsou subjekty, které provozují hospodářskou činnost. Dále se jedná o účetní zápisy, což jsou záznamy o hospodářských událostech, a účetní doklady, což jsou písemné důkazy o provedených hospodářských událostech.

Druhy účetnictví

V oblasti účetnictví se rozeznávají dva druhy účetnictví, a to účetnictví jednoduché a účetnictví dvojité.

Účetnictví jednoduché se používá v případě živnostníků a malých firem s nízkým obratem. Zde se zaznamenávají pouze tržby a výdaje, a nikoliv pohledávky a závazky.

Účetnictví dvojité se používá u středních a velkých firem, kde se zaznamenávají pohledávky a závazky. Principem účetnictví dvojitého je rovnováha účtů, kdy každá hospodářská událost má dvě protichůdné strany.

Účetní závěrka

Účetní závěrka je finanční výkaz, který je závěrečným účetním záznamem za určité období. Závěrka ukazuje hospodaření podniku, a to zejména finanční situaci podniku a jeho výkonnost.

V rámci účetní závěrky se zpracovávají například účetní výkazy zisku a ztráty, bilance nebo výkaz pohybu hotovosti. Účetní závěrka slouží jako zdroj informací pro vlastníka podniku, bankovní instituce nebo potenciální investory.

Vyhledávací řetězec: účetnictví pro začátečníky

hashtagy: #ucetnictvi #financni_vykazy #ucetni_zavorky #podnikani #financnii_novinky

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru