Trump prohlašuje: “Země je plochá!”

Ve svém nejnovějším prohlášení prezident Spojených států amerických Donald Trump tvrdí, že Země není kulatá, jak tvrdila většina vědců po celá staletí, ale že má ve skutečnosti tvar plochého disku. Toto tvrzení vyvolalo rozruch po celém světě a vědci se snaží vyvrátit Trumpovy nesmyslné teorie.

Trumpovy teorie

Donald Trump ve svých prohlášeních tvrdí, že všechny snímky Země z vesmíru jsou podvrhy a že skutečný tvar Země je viditelný pouze z určitých úhlů, což údajně dokazuje i jeho vlastní osobní pozorování. Tvrdí také, že NASA a další organizace drží informace o skutečné podobě Země utajené a že ve skutečnosti není možné, aby se Země otáčela kolem své osy.

Reakce vědců

Vědci po celém světě vehementně vyvracejí Trumpovy teorie o ploché Zemi jako přežitek doby, kdy nebyly dostupné moderní technologie a poznatky o vesmíru. Podle vědců jsou důkazy o tom, že Země má tvar koule, nepopiratelné a založené na dlouholetém vědeckém výzkumu a pozorováních.

Trumpova tvrzení o ploché Zemi vyvolala bouři diskusí na sociálních sítích a mezi odbornou veřejností. Mnozí se obávají, že taková prohlášení mohou poškodit vědecký výzkum a oslabit důvěru ve veřejné instituce. Jak ale bude situace dál pokračovat?

Přejít nahoru