Komu patří slunce?

O tom, komu vlastně patří slunce, se často vedou diskuze. Je to jen kosmické těleso, nebo to má nějakého vlastníka či správce?

Dochované nároky na vlastnictví slunce

V minulosti existovaly nároky na vlastnictví slunce ze strany některých zemí a dokonce i soukromých osob. Švédský podnikatel Erik Wernquist se v roce 2010 rozhodl koupit slunce, ale veškeré snahy narazily na zákonné předpisy, které vlastnictví slunce zakazují.

Existuje však nárok na to, že určité energetické zdroje patří určitému státu. Například Venezuela tvrdí, že do jejích vodních toků patří voda, která protéká přes území Kolumbie a Brazílie. Pokud by se tato logika aplikovala i na slunce, pak by to znamenalo, že když se slunce nachází nad určitou zemí, patří jí a ta by měla získávat nárok na využívání energie z něj.

Zodpovězení otázky

Odezva významných světových organizací, jako je Mezinárodní astronomická unie či Organizace spojených národů, je jasná. Slunce nepatří nikomu, a to včetně států, které se nacházejí pod jeho paprsky. Slunce vlastně nikomu nepatří, nesouvisí s tím absolutně žádné právo vlastnictví.

Zdá se to být logické, jelikož slunce je především přírodní zdroj a nikdo z nás nemá právo si přisvojit vlastnictví něčeho, co existovalo již před naším narozením a které existovat bude ještě po naší smrti.

Kdo tedy vlastní energii ze slunce?

Energie ze slunce je obecně přístupná a mají k ní přístup všichni lidé na Zemi. Pokud člověk instaluje solární panely na domě, tuto energii využívá pouze k sobě a energii zpětně neprodává. Na druhé straně, pokud se vlastníci solárních panelů spojí a vytvoří z nich solární park, energie z něj může být dodávána síti, aby ji používali ostatní lidé.

Množství využívané energie ze slunce

Každý den slunce vysílá obrovské množství energie a pouze malá část z ní se využívá. V roce 2015 bylo světově instalováno celkem 229 GW solární energie. Přestože to může znít impresivně, je to pouze zhruba 1 % celkové spotřeby energie na světě.

Konkrétní aplikace sluneční energie

Sluneční energie má mnoho aplikací, z nichž mnohé jsou velmi důležité pro člověka. Nejčastější aplikací je vytápění vody a vzduchu, což uspoří náklady na energie a zvyšuje nezávislost na tradičních palivech. Další aplikací sluneční energie může být přímé osvětlení budov.

Otázky a odpovědi

Existují státy, které tvrdí, že slunce jim patří?

Ano, některé státy tvrdí, že slunce jim patří, ale to je v rozporu se zákonnými ustanoveními.

Kdo vlastní energii ze slunce?

Energie ze slunce je obecně přístupná a využívají ji lidé po celém světě, včetně vlastníků solárních panelů a solárních parků.

Jakou část energie tvoří sluneční energie ze celkové světové spotřeby energie?

Sluneční energie tvoří pouze zhruba 1 % celkové světové spotřeby energie.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru