Evropští vůdci jednají o snížení emisí oxidů dusíku

Aktuální problémy s emisemi oxidů dusíku

Klimatické změny jsou jedním z největších světových problémů dneška a Evropa se snaží aktivně přispět k řešení této výzvy.
Jedním takovým problémem jsou emise oxidů dusíku (NOx), které jsou způsobeny nejen automobilovým průmyslem,
ale taktéž zemědělstvím a průmyslovou výrobou.

Role Evropské unie v boji proti NOx

V rámci boje proti této problematice Evropská unie zavedla přísné regulace na emise oxidů dusíku pro nové automobily od září 2017.
Tyto regulace také výrazně ovlivnily průmyslovou výrobu, kde musí být dodržovány přísné emisní limity.

Evropa však stojí před velkou výzvou, jak se vypořádat s již stávajícími vozidly a zařízeními, které neodpovídají novým standardům.
Vlády jednotlivých států EU se tedy snaží najít společné řešení, jak omezit NOx emise a zamezit tak negativním dopadům vlivu na klimatické změny.

Implementace nových technologií

Kromě snahy omezit emise oxidů dusíku pomocí regulací a legislativy, se Evropská unie snaží podpořit vývoj nových technologií,
které by tyto emise omezily. Jedná se například o elektrická vozidla, která jsou čistší než klasická vozidla s vnitřním spalovacím motorem.
Nové technologie se snaží především omezit emise oxidů dusíku z dopravy, protože ta je v současné době největším zdrojem emisí.

emise-oxidu-dusiku

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru