Daňové zvýhodnění v rámci firemních akciových programů

Firemní akciové programy jsou pro mnohé zaměstnance zajímavou součástí příležitostí, jakými může firma nabídnout svým zaměstnancům benefity. Tyto programy však často slouží také k motivaci zaměstnanců a jako prostředek pro zapojení zaměstnanců do budování firmy. A právě z hlediska daňové optimalizace mohou být firemní akciové programy velmi zajímavé.

Co jsou firemní akciové programy?

Firemní akciové programy jsou nabídkou firmy pro své zaměstnance zakoupit akcie této firmy s určitými slevami, neboť firma sama je více zainteresovaná na tom, aby se akcie její firmy prodávaly. Velkou výhodou pro zaměstnance je, že většinou neplatí žádné poplatky a firmy jim umožňují zakoupit akcie ve větších množstvích. Vzhledem k tomu, že firma mnohdy umožňuje tuto možnost bez poplatků, mohou být firemní akciové programy velmi zajímavou součástí celkového platu zaměstnanců.

Daňová optimalizace pomocí firemních akciových programů

Z hlediska daňové optimalizace může firemní akciový program nabízet zajímavé výhody. Pokud zaměstnanec akcie prodá až po několika letech, jsou tyto příjmy ze prodeje akcií osvobozeny od daně z příjmu a zaměstnanec tak nemusí platit daň z těchto příjmů. Pokud firma nabízí možnost nakupovat akcie v rámci programu také se slevou, platí tento benefice pořád stejnou daň okolo 15%.

Ztráty vs. zisk

Z hlediska daňové optimalizace je ale také nutné pamatovat na případy ztrát, kdy si zaměstnanec nakoupil akcie firmy, která poté ztratila na hodnotě a trápí se s nimi. V případě, že jsou prodány pod cenou, je to pro zaměstnance ztráta a u této ztráty není žádné daňové zvýhodnění. V některých případech mohou zaměstnanci dokonce prodávat akcie za méně peněz, než kolik za ně nakoupili v rámci firemního akciového programu, což může vést ke ztrátám.

Závěr

Firemní akciové programy mohou být pro zaměstnance zajímavým způsobem, jak si pohrát s daňovou optimalizací, případně i jako další prostředek pro získání vysokého platu. Je ale nutné přemýšlet nad riziky, která takové programy s sebou přinášejí. Ve všech případech je tedy potřeba pečlivě zvažovat každou investici a dbát na to, aby se dostavil očekávaný zisk a předešel jsme zbytečným ztrátám.

Daňová optimalizace

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru