Co kdyby se bitva u Starého Kurje nestala?

Alternativní historie je fascinující obor, který zkoumá možné scénáře minulosti, které se nikdy nestaly. Jedním z takových scénářů může být i bitva u Starého Kurje, která v roce 1420 přinesla první větší úspěch českého odboje proti křižákům. Co by se ale stalo, kdyby tato bitva nebyla vybojována?

Křížová výprava pokračuje

Jednou z možností je, že by křižáci pokračovali ve svém tažení na východ. Po vítězství v bitvě u Nikopole v roce 1396 pokračovalo tažení proti Osmanské říši. Kdyby se tedy bitva u Starého Kurje neuskutečnila, mohli by křižáci posílit a připravit se na další tažení. Měli by tak možnost ovlivnit dějiny Balkánu a východní Evropy.

Rozšíření českého odboje

Další možností je, že by toto vítězství posílilo český odboj a podařilo by se mu získat více sympatizantů a příznivců. Bitva u Starého Kurje byla první velkou výhrou českého vojska a tím byla ukázána křehkost křižáckého impéria. Bez této bitvy by také mohlo dojít k jiným vojenským a politickým akcím, které by mohly ovlivnit říši Svaté říše římské a změnit tak dějiny celé Evropy.

Mír a spolupráce

Třetí možností je, že by se strany po bitvě u Starého Kurje dohodly na mírových podmínkách a nastala by spolupráce mezi českými odbojovými skupinami a křižáky. Veškerá moc a autonomie by byla ponechána českým zemím, což by mohlo vést k jinému vývoji politické a kulturní scény v českých zemích. Zajímavostí je, že by takto už několik set let existovala samostatná a nezávislá země českých králů, která by mohla významně ovlivnit dějiny střední Evropy.

Rozdělení Čech

Čtvrtou možností je, že by bitva skončila patem a český odboj by se nerozvíjel tak rychle. To by mohlo vést ke zpřetvárnění českých zemí, kdy by se jednotlivé části staly samostatnými státy se svými vlastními vládci a mocenskými centry. V dnešní době bychom tak měli sérii menších a nezávislých států na území dnešních Čech.

Následky

Co by tedy bylo, kdyby se bitva u Starého Kurje nestala? To si můžeme jen představovat. Možností je mnoho a každá z nich by ovlivnila dějiny Evropy až do dnes. Byly by to však dějiny jiné a my bychom zřejmě žili v úplně jiném světě.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru