Co by se stalo, kdyby Hitler zvítězil ve druhé světové válce?

V dnešní alternativní historii se budeme zabývat jedním z nejčastějších témat – co by se stalo, kdyby nacistické Německo pod vedením Adolfa Hitlera zvítězilo ve druhé světové válce. Tento scénář má obrovský vliv na celý svět a může mít zásadní důsledky pro další vývoj lidstva.

Hitlerova vize

Po vítězství nad spojenci by Hitler přestavěl Evropu podle svých představ. Pravděpodobně by došlo k masovým deportacím a genocidě nad židy, Romové a dalšími národy považovanými za nepřátele Třetí říše. Mnoho z těchto národů by buď bylo vyvražděno, nebo by bylo odsunuto do pracovních táborů.

Nový světový řád

Po dokončení “čistek” by nacistické Německo usilovalo o globální dominanci a vytvoření nového světového řádu. Pravděpodobně by došlo k invazi do Sovětského svazu a rozšíření nacistické ideologie i na další kontinenty. Mnoho zemí by bylo pod ovládání hitlerovského režimu a čelilo by tvrdému útlaku.

Rebelující národy a odboj

Avšak i v tomto dystopickém světě by se našli rebelující jedinci a odbojové hnutí, které by se snažily svrhnout nacistický režim a obnovit svobodu a demokracii. Mnozí hrdinové by položili své životy ve jménu svobody a odporu proti temnému impériu, které by vládlo zbytku světa.

Otázky a odpovědi

Co by se stalo s USA a Japonskem po německém vítězství? Jak by vypadaly technologické a vědecké pokroky v takovém světě? Vznikla by někdy světová válka III. a jak by probíhala? Tyto a další otázky jsou jen špičkou ledovce ve scénáři, kdyby Hitler zvítězil ve druhé světové válce.

Přejít nahoru