Co by se stalo, kdyby druhá světová válka skončila jinak?

Alternativní historie je disciplína, která se zabývá zkoumáním scénářů, které mohly nastat, ale nestaly se. Jednou z nejzajímavějších otázek, kterou si lze položit, je: co by se stalo, kdyby druhá světová válka skončila jinak? V tomto článku se podíváme na pár zajímavých alternativních scénářů, které by mohly změnit další vývoj světové historie.

Případ českého protinacistického odboje

Již v době okupace stáli na území Protektorátu Čechy a Morava odvážní muži a ženy, kteří se nepodřídili nacistickému režimu. V alternativním scénáři se židovskému umělci povede zničit Heydrichovu autokolonu u Lipan, a tím se povede získat pro čs. odboj podporu Spojenců. Následně se Na Britských ostrovech organizuje Česká exilová vláda. Proti nacistům se postaví i slovenské národní povstání, kterým se podaří osvobodit celé Slovensko. Společně s československým odbojem se potom podaří Spojencům dobýt zpět celé území Československa a tím narušit německé plány na ovládnutí celé Evropy.

Pokračování války ve Středozemí

Ve zmíněném alternativním scénáři se Spojenci v roce 1943 nerozhodnou vylodit v Itálii, ale místo toho podniknou přímý útok na Sicílii. Sicílie je dobyta a následuje invaze na Itálii. Díky této změně se Spojenci dostávají do výhodnější pozice a poté, co odrazí pokusy osy vyvést válku do Španělska, nakonec zvítězí ve Středozemí. Tímto vítězstvím se podaří uzavřít další frontu a soustředit se na Evropu.

Vítězství Japonska na Pacifickém bojišti

Japonské císařství vytvořilo v roce 1941 osu s Německem a Itálií a společně se SSSR napadlo Spojené státy americké. V tomto alternativním scénáři se podaří Japonsku zvítězit v bitvě u Midway, čímž získá naprostou námořní převahu na Pacifickém bojišti. Následně dobyje Havaj, včetně Pearl Harboru, a Spojené státy Americké kapitulují. Svět se tak dostává pod japonskou hegemonii a válečné prostředky, které vyvinuli, vstupují do rozmachu.

Konec války jaderným bombardováním

V tomto alternativním scénáři se vedení Spojenců rozhodne použít jadernou bombu na německého kancléře. Celý Berlín je zničen atomovou explozí a tím je způsobeno obrovské množství obětí na životech civilistů i vojáků. Německé vedení po takové katastrofě kapituluje a válka je rychle ukončena. Tato tragická událost nakonec přesvědčí světové velmoci o nutnosti kontroly jaderných zbraní a vytvoření organizace, která by dohlížela na jejich vývoj a šíření. Tato organizace se stává předchůdcem Organizace spojených národů (OSN).

Časté otázky

  • Byl by Stalin schopen porazit Německo bez pomoci Spojenců?
  • Jaký by byl vývoj světového politického systému, pokud by Spojenci nezvítězili?
  • Co se stalo s genocidou a vyhlazovacími tábory po skončení války?

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru