Bezpečnost v IT – prevence proti DDoS útokům

Co jsou DDoS útoky?

DDoS útoky jsou jedním z nejrozšířenějších typů útoků na IT systémy. Jedná se o typ útoku, při kterém jsou systémy zatíženy velkým množstvím požadavků, což způsobuje výpadek služeb. Tyto útoky jsou prováděny pomocí tzv. botnetů, které jsou často řízeny pomocí zneužitých počítačů.

Jak útoky probíhají?

Útočníci nejčastěji záměrně vyhledávají slabiny ve firemních nebo institucionálních systémech a napadají je prostřednictvím vlastního softwarového zařízení. Útoky DDoS mohou být prováděny různými způsoby, mohou se také lišit v tom, jakých služeb či systémů jsou cílem. Někdy mohou mít za cíl sabotovat konkrétní službu, v jiných případech mohou být směřovány proti celé infrastruktuře.

Jak se bránit?

Prevence proti DDoS útokům se může opírat o několik opatření. Jedním z nich je využití softwarových řešení, které jsou schopna detekovat takové útoky. Důležitým krokem je také monitorování sítě, přičemž je třeba sledovat prostředky, které využívají spotřebitelé nebo obchodní partneri, kteří se připojují k internetu. Dále je ideální nasazení tzv. IDS systémů (Intrusion Detection System) nebo IPS (Intrusion Prevention System).

Závěr

Boj proti DDoS útokům je pro IT odborníky dnes stejně důležitý jako bezpečnostní opatření proti nelegálním útokům zvenčí. Moderní bezpečnostní technologie se ale v posledních letech výrazně zlepšily a jsou schopny ochránit před těmito typy útoků. Proto by se každá organizace, která se dnes snaží udržet krok s dobou, měla těmto technologiím věnovat maximální pozornost.

DDoS útoky

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru