5 nejčastějších chyb, kterých se dopouští manažeři při řízení týmu

Zanedbávání komunikace s týmem

Management není pouze o delegování úkolů a řízení týmu, ale také o komunikaci. Podceňování důležitosti pravidelného setkávání s podřízenými může vést k nedorozuměním a snížení výkonnosti celého týmu. Je tedy důležité vytvářet prostředí pro otevřenou a pravidelnou komunikaci se členy týmu.

Přílišné řízení týmu

Někteří manažeři mají tendenci přebírat kontrolu nad všemi procesy a výstupy. Tento styl řízení však může vést k pocitu nedůvěry a frustrace u členů týmu a také k tomu, že se tito členové necítí být plně zapojeni do projektů. Je tedy důležité nechat prostor pro samostatnost a kreativitu u členů týmu a pouze směrovat jejich práci.

Nedostatečné rozlišování mezi cíli společnosti a cíly týmu

Každý tým má své vlastní cíle, které se mohou lišit od cílů společnosti. Manažeři by si měli být vědomi těchto rozdílů a aktivně pracovat na tom, aby cíle týmu byly co nejvíce sladěny s cíly společnosti. To může vést k lepší spolupráci a motivaci u celého týmu.

Ignorování problémů v týmu

Každý tým má své vlastní výzvy a problémy. Zcela ignorovat tyto problémy může vést k nežádoucím důsledkům a negativní atmosféře ve týmu. Je tedy důležité aktivně pracovat na řešení problémů a vytvářet prostor pro feedback ze strany členů týmu.

Nedostatečná připravenost na změny

V dnešní době se trh a potřeby zákazníků mohou rychle měnit. Manažeři musí být připraveni reagovat na tyto změny a přizpůsobit své týmy. Nedostatečná připravenost na změny může vést ke ztrátě konkurenceschopnosti a snížení výkonosti týmu.

management

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru